AUTÓKÖLCSÖNZÉS - RENT A CAR - Általános üzleti feltételek (német)

 
Iroda:
  8600 Siófok, Fő u. 262
  VW Márkakereskedés 
és Márkaszervíz
   
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:30
Telefon: +36 84 505 143
  +36 30 956 2977
E-mail:  siofok@gascar.hu
 

Autókölcsönzés általános bérleti feltételei

1. Gas-Car Kft. Bérlője az lehet, aki
személyi azonosságát igazolta,
a KRESZ által előírt személyi feltételeknek megfelel,
a GAS-CAR Kft. felé lejárt idejű fizetési hátraléka nincs, a kauciót és a bérleti díj előleget megfizette.

2. Bérleti díj
A bérleti díj számítása a "RENT A CAR" bérleti szerzodésben rögzített díjtételekkel történik. Minimális bérleti ido 1 nap.
Napi+km díjas díjszámítás esetén a bérleti napok és a megtett km díjainak együttes összegét kell megfizetni.
Átalány napidíjas tarifa esetén a minimális bérleti ido 2 nap. A mindenkori díjszabásban meghatározott napidíjat és esetlegesen a km-határ feletti többletfutás km-díját kell megfizetni. A díjtétel napi 250 km-t tartalmaz az e feletti futásteljesítmény a km díjtétellel kiszámlázásra kerül.
A hétvégi tarifa péntek 12.00 órától hétfo reggel 9.00 óráig érvényes és 650km futásteljesítményt tartalmaz.
A bérleti díj tartalmazza a biztosítások és a karbantartás költségeit. Nem tartalmazza az üzemanyagköltséget, parkolási-, autópálya-, komp díjakat, szabálysértési büntetéseket valamint a CASCO biztosítás önrészét, amely a bérlot terheli.
A várható bérleti díj 80% -át elore kell megfizetni.
A gépkocsi elvitelekor óvadékot kell fizetni, amelynek mértéke 100.000 és 500.000 Ft között lehet a gépkocsi típusától függoen.
Az óvadékot a GAS-CAR Kft. a gépkocsi sértetlen visszaadásakor visszafizeti.
Muszaki meghibásodást, mentést a megadott faxon, telefonon, e-mail -en lehet bejelenteni.

3. A bérelt gépkocsit tilos a bérlonek:
másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni, nem jogosult azt bármely módon megterhelni,
üzletszerű személy-, és teherszállításra, oktatásra, versenyzésre használni,
nem rendeltetésszeruen, a személygépjármuhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérbeadó tájékoztatásától eltéroen üzemeltetni.

4. Pótdíj:
Gépjármű okmányainak elvesztése esetén 50.000,- Ft
Gépjármű kulcsainak elvesztése esetén típustól függően 50.000 - 100.000,- Ft

5. Kárviselési kockázat, biztosítás:

A GAS-CAR Kft. a gépkocsikra 50 000 -200 000 Ft vagy a kárösszeg 10% önrészt tartalmazó CASCO biztosítást köt.

5.1. A bérleti idoszak alatt a gépjármuvet bérlo viseli a keletkezett kár teljes összegét, ha:
a gépkocsit alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezették,
a KRESZ 4 § által eloírt feltételeket nem tartják be,
jogosulatlan vezeto ( a bérleti szerzodésben nem feltüntetett személy) által okozott kár történik,
huto ill. kenofolyadék elfolyása nyomán a bérlonek felróhatóan keletkezik kár,
a gépkocsiba a gyárilag eloírttól eltéro típusú vagy minoségu üzemanyagot töltöttek,
a 3. pont megszegése következtében káresemény keletkezik,
a biztosító egyéb - a bérlonek felróható - ok miatt a kárviselés alól mentesül (pl.: lopás esetén, amennyivel a gépjárművel együtt annak forgalmi papírjait is eltulajdonítják).

5.2. A gépjámuvet bérlo viseli a keletkezett kár CASCO önrészét (50 000 -200 000 Ft vagy a kárösszeg 10%-a), ha:
a bérlet idotartama alatt olyan károk keletkeztek a gépkocsiban, amelyeket a biztosító CASCO alapon térít
a baleset a bérlő saját hibájából következett be

5.3. Káresemény bekövetkezésekor bérbeadó jogosult az óvadék összegének visszatartására a bérlőt terhelő kártérítési felelősség keretéig (Ptk. 270.-271.§).

6. A bérlo kötelezettségei:
Az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedések megtételérol, különös tekintettel a személygépjármu zár-, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválásáról, a személygépjármu külso-belso tisztántartásáról az elvárható módon gondoskodni. A bérlo köteles a szerzodésben foglalt idopontig a gépjármuvet leadni.
A bérlo a bérlet idejét egyoldalúan nem hosszabbíthatja meg. Amennyiben a gépkocsit tovább igényli, akkor új bérleti szerzodést kell kötni.
Bérlo üzemanyagot az alább felsorolt üzemanyagtölto-állomásokon vásárolhat a bérelt gépjármube: MOL, AGIP, ESSO, SHELL, ÖMV. A bérlo a vásárolt üzemanyag számláit a gépjármu leadásakor köteles bemutatni.

Telefonon vagy írásban haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a gépjármuvel kapcsolatos káresemény (megrongálódás, megsemmisülés, stb.), a jármu illetve dokumentumainak, kulcsainak, riasztókapcsolóinak elvesztése esetén, együttmuködni az esemény körülményeinek tisztázásában, és a kárrendezéshez szükséges iratok beszerzésében,

7. A bérlo tudomásul veszi:
A gépkocsit csak a KRESZ eloírásainak megfeleloen használhatja.
A gépjármu kilométer számláló rendszerét a bérbeadó leplombálja, annak épségét a gépjármu visszavételekor ellenorzi. Amennyiben a kilométer számláló meghibásodott, a leheto legrövidebb idon belül jelenteni kell a bérbeaadónak.
Ha a kilométer számláló meghibásodása csak a gépjármu visszaadásakor derül ki, úgy a számláló által rögzített kilométeren felül - a bérlet idejére - napi 150 km-nek megfelelo díj kerül felszámításra.
Muszaki meghibásodást, mentést a megadott faxon, telefonon, e-mail -en lehet bejelenteni.