MINDEN AMI HASZNOS - Autópálya díjak 2017 - D1 (személygk)

  Autópálya díjak 2016    

A magyarországi díjfizetésre kötelezett utakat kizárólag előre megvásárolt úthasználati jogosultsággal, azaz e-matricával használhatja. A megfelelő díjkategória meghatározásához szükséges adatokat (megengedett legnagyobb össztömeg, jármű fajta) a jármű forgalmi engedélyében találja.

  Heti (10 napos) Havi Éves Éves megyei
D1 (motor)
1 470 Ft      
D1 (motorkerékpár, ≤ 3,5 t személygépkocsi 7 főig és ezek vontatmánnyal is)
2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft
D2 (a D1 kategóriába nem tartozó személygépkocsi 7 fő felett, ≤ 3,5 tehergépkocsi, lakóautó)
5 950 Ft 9 560 Ft 42 980 Ft 10 000 Ft
U (D2 és B2 kategóriák vontatmányai)
2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft
B2 (busz)
13 385 Ft 21 975 Ft 199 975 Ft 20 000 Ft

E-Matricával kapcsolatos további információk: http://www.nemzetiutdij.hu/Dijfizetes/Dijtablazat-2015/
Útdíjköteles úthálózatról további információ: http://www.nemzetiutdij.hu/Halozat/


  Pótdíjak    

A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultság megvásárlását a forgalmi rendszám és a díjkategória alapján ellenőrzi.

Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű és a vontatmány forgalmi engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni.

Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését a a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a díjköteles útszakaszon belül bárhol végezheti, ideértve a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágakat is.

A díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlást teszik kényelmesebbé.  Éppen ezért a díjköteles szakaszok mentén található értékesítő helyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére ugyanúgy sor kerülhet, mint máshol. Az úthasználati díj megfizetési szándékának jelzése ekkor nem jelenthet felmentést a pótdíjfizetési kötelezettség alól.

Ha díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül. 

Az úthasználati jogosultság érvénytelen:

 - ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz/-szerelvényhez aktuálisan szükség lenne;

 - ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;

 - ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg.

 - ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől.

 Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. 

A pótdíj mértéke 

 D1, D2, U kategória

B2 kategória

Fizetési határidő

 14 875 Ft 

 66 925 Ft

30 napon belül

59 500 Ft

 267 700 Ft

30 napon túl

Ha a gépjármű a helyszíni ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, illetve az elektronikus díjfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjárművezető köteles pótdíjat fizetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. A pótdíjat a helyszínen bankártya segítségével, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza). A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy postai készpénz-átutalási megbízással, illetve banki úton lehet megfizetni (az ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetésre felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken elérhető dokumentum tartalmazza). A fizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani.