TARTÓSBÉRLET ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS SZABÁLYOZÁSA

2019. január 01-től a személygépjármű bérletet terhelő, előzetesen felszámított Áfa 50%-ban automatikusan levonható

amennyiben azt a bérletbe vevő magán- és üzleti célra egyaránt használja. Az általános szabályok alapján továbbra is van lehetőség ettől magasabb mértékű levonási hányad alkalmazására, ennek azonban feltétele a dokumentált (útnyilvántartás) alátámasztás. [Áfa tv. 124.§ (4) bekezdés, Áfa t. 125/A §, Áfa tv. 325 §]

2007. évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról

Adólevonási jog keletkezése és terjedelme

120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

a) termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított

Adólevonási jog korlátozása

124. § (4) b) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek

125/A. § Az adóalany dönthet úgy is, hogy a 124. § (4) bekezdés b) pontja helyett a 120. és 121. §-t alkalmazza.


325. § E törvénynek az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvénnyel megállapított 124. § (4) bekezdés b) pontját arra az esetre kell először alkalmazni, amikor az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik.